Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Home Disclaimer

Disclaimer

De websites www.get-cameras.com, www.vision-cameras.nl en www.machinevisionkamera.de (elk de “Website”) zijn eigendom van Get Components Group B.V., ook handelend onder de naam GeT Cameras (hierna te noemen genaamd "GeT Cameras"). GeT Cameras is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67545947.

Algemeen

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze disclaimer.

De inhoud van de Website

GeT Cameras behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website, alsook de inhoud van deze disclaimer, te wijzigen of te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

GeT Cameras besteedt zorg en aandacht aan de inhoud van de Website. Het gebruik van (informatie op) de Website is echter op eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, verouderd en/of onjuist is. Daarom wordt de inhoud van de Website aan u verstrekt zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.

Alle prijzen die op de Website worden weergegeven, zijn onder voorbehoud van fouten. Informatie, waaronder het aanbod van producten en diensten, kan fouten bevatten of verouderd zijn. GeT Cameras is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten komt er geen overeenkomst tussen jou en GeT Cameras tot stand.

Aansprakelijkheid

GeT Cameras is niet aansprakelijk voor enige schade of schadelijke gevolgen die u heeft geleden, lijdt of zal lijden door het gebruik van (de informatie op) de Website. Als u enige actie onderneemt op basis van (de informatie van) onze Website, is deze actie op eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en GeT Cameras tot stand op basis van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.
 
GeT Cameras is niet aansprakelijk als de Website door storing voor u niet toegankelijk of beschikbaar is. Ook is GeT Cameras niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden, waarmee toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is GeT Cameras niet aansprakelijk voor enige inhoud van de Website die door derden wordt aangeleverd.
 
De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. GeT Cameras aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

GeT Cameras is niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door applicaties, websites of diensten die zijn gelinkt naar of van onze Website, met inbegrip van de informatie of inhoud die erop staat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of service van derden, inclusief die partijen die een link op onze website hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u machtigt om toegang te krijgen tot uw User Content. Als u een app, website of service van derden gebruikt en u hen toegang geeft tot uw User Content, doet u dit op eigen risico.

Gebruikers kunnen zelf content op de Website plaatsen. Ondanks dat GeT Cameras er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is GeT Cameras niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. GeT Cameras beoordeelt de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet. GeT Cameras kan dergelijke inhoud echter wel aanpassen. Bij klachten kan GeT Cameras deze inhoud onderzoeken en zo nodig actie ondernemen. GeT Cameras is nimmer aansprakelijk voor het wijzigen of verwijderen van dergelijke inhoud van de Website.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij GeT Cameras voor zover deze geen eigendom zijn van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GeT Cameras is het niet toegestaan (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal dat op de Website wordt getoond openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden, op welke wijze dan ook.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze disclaimer. Onze contactgegevens zijn als volgt:

GeT Cameras
Philitelaan 57
5617 AK Eindhoven
Telefoon:      +31 (0) 408514838
E-mail:        cs@get-cameras.com