Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Home Privacy policy

Privacy policy

Op deze pagina treft u het privacystatement aan van GeT Cameras B.V. (“GeT Cameras”). GeT Cameras is een bedrijf dat graag bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie. Met dat doel voor ogen verkoopt GeT Cameras in de industrie bewezen cameratechnologie aan Original Equipment Manufacturers, aan vision-integrators en aan start-ups.

Dit privacystatement verschaft informatie over de verwerking van gegevens door ons. Het gaat daarbij ook om de gegevens van de bezoekers van de volgende websites: www.get-cameras.com, www.vision-cameras.nl en www.machinevisionkamera.de.

Door het gebruik van onze website(s) of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.


Inhoudsopgave

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?
 2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?
 3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 6. Applicaties, websites en diensten van derden
 7. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?
 8. Bij wie kan u terecht?
 9. Wat kan u doen als u een klacht heeft?
 10. Aanpassen privacystatement

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

2. Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of als u (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer (maar niet uitsluitend) om de volgende persoonlijke gegevens:
 • Contactinformatie, zoals uw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Accountgegevens, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, als u zich registreert voor een GeT Cameras account;
 • Profielinformatie die u zelf verstrekt in uw account;
 • User content, zoals foto’s, reacties en andere informatie die u zelf plaatst op onze website(s);
 • Financiële informatie, zoals uw bankgegevens en de door u gekozen wijze van betaling;
 • Bestelgegevens, zoals de producten die u koopt of wilt kopen, en de producten die u in het verleden van ons heeft gekocht; en
 • Overige informatie die u (actief) aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of bij het maken van een afspraak.

Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:
 • u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
 • uw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • uw informatie te bewaren zodat u dit niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens een bezoek of bij een volgend bezoek aan onze website(s);
 • u eenvoudig toegang te verschaffen tot uw informatie nadat u bent ingelogd op onze website(s);
 • de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren;
 • een nieuwsbrief en mailings aan u te versturen, tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld;met u te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback;
 • door u gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes;
 • statistieken over het gebruik van onze website(s) samen te stellen en te analyseren;
 • het aantal bezoekers, het verkeer en demografische patronen op onze website(s) te kunnen monitoren;
 • de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website(s) te verbeteren;
 • technologische problemen te diagnosticeren en te herstellen;
 • nieuwe producten en functionaliteiten te ontwikkelen en te testen;
 • een eventuele sollicitatie van u te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Als u gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van u verwerkt. We verzamelen deze informatie die uw browser ons toezendt bij een bezoek aan onze website(s). Het gaat dan om de volgende informatie:
 • Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
 • IP-adres;
 • Taalvoorkeuren;
 • De pagina die u bezoekt en de tijd die u spendeert op deze pagina;
 • De tijd en datum van uw bezoek;
 • Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s);
 • Contactgegevens die worden achtergelaten via het contactformulier.
Om uw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Wij willen u namelijk graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

User content en metadata
We bieden u een platform om inhoud, inclusief foto's, opmerkingen en ander materiaal ("User Content") op onze website(s) te plaatsen en om User Content openbaar te delen. Alle informatie of inhoud die u vrijwillig bekendmaakt om op de website(s) te plaatsen, zoals User Content, wordt beschikbaar gemaakt voor het publiek. Zodra u User Content hebt gedeeld of openbaar hebt gemaakt, kan die User Content opnieuw worden gedeeld door anderen. Afhankelijk van uw profiel kan alle User Content die u openbaar maakt te zien en te zoeken zijn door andere gebruikers. Als u informatie verwijdert die u op de website(s) hebt geplaatst, kunnen kopieën zichtbaar blijven op gecachete en gearchiveerde pagina's van de website(s), of als andere gebruikers of derden die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen.

Metadata zijn meestal technische gegevens die zijn gekoppeld aan de User Content. Metadata kunnen bijvoorbeeld beschrijven hoe, wanneer en door wie User Content is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt. U kunt metadata toevoegen of laten toevoegen aan uw User Content, waaronder een hashtag (bijvoorbeeld om trefwoorden te markeren wanneer u een foto plaatst), geotags (bijvoorbeeld om uw locatie te markeren bij een foto), opmerkingen of andere gegevens. Dit maakt uw User Content beter doorzoekbaar voor anderen en dus interactiever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Cookies
Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

3. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. We zorgen hiervoor door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw informatie te beschermen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook worden e-mails en andere berichten waar bijzondere persoonsgegevens instaan versleuteld door ons verstuurd. Daarnaast gebruiken we voorzorgsmaatregelen om de via de websites verzamelde informatie veilig te houden en nemen we maatregelen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account. We kunnen echter niet de veiligheid garanderen van de informatie die u naar ons verzendt of garanderen dat informatie op de website(s) niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens en voor het controleren van de toegang tot de e-mailberichten tussen u en ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of beveiligingsmaatregelen van een andere organisatie.


4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan zeven (7) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.
Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij u graag naar ons cookiestatement.

5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Wij kunnen uw gegevens verder verstrekken aan de volgende organisaties die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

HubSpot
HubSpot is een marketing Automation Systeem van HubSpot Inc., een Amerikaans bedrijf. Wij gebruik HubSpot voor diverse marketing doeleinden. Wij informeren u graag nog wat extra over de werking van HubSpot om u op transparante wijze en zo volledige mogelijk te informeren. Wij gebruiken HubSpot voor:
 • Het optimaliseren en verbeteren van onze website of de vindbaarheid van onze website in zoekmachines (Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA));
 • Het participeren in die social media kanalen die u gebruikt en het analyseren van de resultaten van onze social media activiteiten (Social Media Management);
 • Het optimaliseren van de resultaten van onze landingspagina’s;
 • Het analyseren van de interacties die u met onze organisatie hebt, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken of onze e-mailberichten te openen (Lead Scoring en Workflows);
 • U per e-mailbericht, telefonisch of persoonlijk informeren over producten en diensten die wellicht voor u interessant kunnen zijn;
 • Het terugrekenen van onze omzet naar onze marketingcampagnes (Closed Loop Analytics);
 • Het optimaliseren en verbeteren van de inhoud op onze website (Content Management);
 • Het geven van Webinars;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en geautomatiseerde updates (E-mailmarketing). Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan kunnen wij via HubSpot ook uw bezoeken analyseren aan de hand van aanvullende gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, en u doelgericht informeren over uw favoriete onderwerpen.

De door ons via HubSpot verzamelde (persoons)gegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor het leveren en optimaliseren van onze marketingactiviteiten. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties:
 1. u bent een anonieme bezoeker. In dit geval zien wij niet welke pagina’s u bezoekt. Wel kunnen wij op onze website analyseren hoe vaak een pagina bekeken wordt en verzamelen we uw IP-adres en IP-locatie. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.
 2. u bent een bekende bezoeker. Hiervan kan sprake zijn als uw gegevens bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld als u eerder contact met ons heeft opgenomen door het invullen van het formulier op onze website. In dit geval wordt automatisch een persoonlijk profiel van u aangemaakt en bijgehouden, waarmee we kunnen analyseren welke pagina’s u bezoekt, waar u klikt op de website en welke nieuwsbrieven u opent.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)
We gebruiken analysetools van derden om ons te helpen om het verkeer en gebruikstrends voor de website(s) te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of via onze website(s) wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de website(s). De tools gebruiken “cookies”; dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw log- en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. We verzamelen en gebruiken deze analytische informatie met analytische informatie van andere gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren. Hoewel Google Analytics een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij terugkerende bezoeken door cookies uit te schakelen.

DoubleClick-cookie
Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze website(s) weer te geven. Door het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google kunnen Google en haar partners advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze website(s) of andere websites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door naar de webpagina Google Ads-instellingen te gaan.

Remarketing
We gebruiken remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze website(s) hebt bezocht. Wij, en onze externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties in te richten, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website(s).

Google
De remarketingservice van Google AdWords wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de omgang met privacy door Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

ValuedShops
We verzamelen beoordelingen via het platform van ValuedShops. Als je een beoordeling achterlaat via ValuedShops, ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. ValuedShops deelt deze informatie met ons zodat wij de review kunnen koppelen aan uw bestelling. ValuedShops publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan ValuedShops contact met u opnemen om te reageren op uw recensie. In het geval dat wij u uitnodigen om een recensie achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met ValuedShops. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen een recensie achter te laten. ValuedShops heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. ValuedShops behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van diensten, waarvoor wij ValuedShops toestemming hebben gegeven. Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening waarvoor ValuedShops derden inschakelt

6. Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door applicaties, websites of diensten die zijn gelinkt naar of van onze websites, met inbegrip van de informatie of inhoud die erop staat. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website(s) naar een andere applicatie, website of dienst te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op die applicaties, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of service van derden, inclusief die partijen die een link op onze website hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn en geen controle hebben over derden die u machtigt om toegang te krijgen tot uw User Content. Als u een app, website of service van derden gebruikt en u hen toegang geeft tot uw User Content, dan doet u dit op eigen risico.

7. Welke rechten heeft u ten aanzien van de gegevensverwerking?

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:
Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.
Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.
Recht op vergetelheid
U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
 • u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken; of
 • u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.
Recht op dataportabiliteit (= het overdragen van gegevens)
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.
Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege uw specifieke situatie. Uiteraard heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te bieden.

Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

8. Bij wie kan u terecht?

U kan op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen of verzoeken heeft in het kader van de gegevensverwerking. Onze gegevens zijn:

GeT Cameras B.V.
Philitelaan 57
5617 AK Eindhoven
Telefoon    +31 (0) 408514838
E-mail        cs@get-cameras.ncom

U vindt ons ook via de volgende social mediakanalen:

9. Wat kan u doen als u een klacht heeft?

Als u niet (meer) tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassen privacystatement

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of actualiseren. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.